Det er vigtigt at vi har respekt for hinanden og for det materiale og de lokaler klubben stiller til rådighed. Derfor har vi en række regler, som skal overholdes når man opholder sig i klubben eller repræsentere Hedensted Esport, både internt, men også offentligt til f.eks. arrangementer.

  • Snak ordentligt til hinanden
  • Udvis respekt for træneren
  • Drikkevare er forbudt til træning, kun vand i drikkedunk tilladt
  • Nul tolerance for rygning, snus, stoffer og alkohol eller på anden måde være påvirket
  • Behandle udstyret ordentligt og med respekt
  • Man er erstatningspligtig ved forsætlig skade på klubbens udstyr eller lokaler
  • Efterlad altid lokalet pæn og ryddeligt, som det så ud da man kom
  • Kun administratorer må installere og ændre på ting i computerne
  • Alle former for snyd er ikke tilladt

Der gælder nogle specielle regler for afviklingen af hold, hvor deltagelsen aldersmæssigt er over 18 år.